Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh /Hari                             :20  Oktober  2012                                             
Masa                                         :8.45-9.15
Kelas                                       :Tahun 2 Bijak                                   
Bil.  pelajar                              :12 orang
Mata pelajaran                        :Pendidikan Islam
Tajuk                                       :Adab di sekolah
Standard Kandungan               : 5.3   Memahami dan mengamalkan adab di sekolah.
Standard Pembelajaran            : 5.3.1 Menyatakan adab-adab di sekolah.
                                                    5.3.2 Menyatakan kebaikan beradab di sekolah.
                                                    5.3.3 Menyenaraikan akibat mengabaikan adab di sekolah.
Objektif                                  : Pada  akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat
                                                  1.Menyebut lima adab-adab di sekolah dengan  betul.
                                                  2.Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga faedah beradab di   
                                                     sekolah dengan betul.   
                                                  3.Mengklasifikasikan perbuatan beradab dan  tidak beradab
                                                     di sekolah dengan betul.
Pengetahuan sedia ada          :  Mengetahui peraturan-peraturan di sekolah yang
                                                   mesti dipatuhi.                                        
Elemen merentas  kurikulum : Kreatif dan keusahawanan
Bahan     bantu mengajar       : Laptop, projektor, LCD, bahan-bahan penanda buku,  dan
                                                    lembaran kerja.
Nilai                                          : Hormat-menghormati, berhemah, kerjasama dan tekun.
Kemahiran                               : Menjana idea, membanding beza dan membuat klasifikasi.


Langkah/ 
Masa

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran pembelajaran

Catatan
Aktiviti guru
Aktiviti murid
Pendahuluan
  (2 min)
Doa  belajar
-memerhati
-.Murid  membaca  doa
 bersama-sama.
Set induksi
(3 minit)
Refleksi tentang gambar  sekolah Berdasarkan slaid power point
-Bersoal-jawab
1.Gambar  apakah  ini?.
2.Bagaimanakah suasana   di sekolah ini?.
4.Apa yang perlu dilakukan semasa perhimpunan  mingguan?.
5.Guru mengaitkan     dengan tajuk pelajaran .
.
1.Murid menjawab soalan:
-gambar sekolah
-cantik dan bersih
-Berdisiplin
KB Pemikiran reflektif

Teknik:
sumbangsaran

EMK : TMK
Langkah 1
(8 minit)
Pengertian
beradab di sekolah.
-Perbincangan:
1.Apakah maksud beradab di   sekolah?.
2.Bagaimanakah caranya?.
-Guru membimbing murid
mendapatkan jawapan.
1.Murid menjawab soalan secara individu.
2.Membaca pengertian   beradab di sekolah berdasarkan paparan slaid.
KB :
Menjana idea

Teknik ;
soal jawab,
penerangan.
Langkah 2
(15 minit)
Cara-cara beradab di sekolah.
1.Guru  mempamerkan    gambar yang berkaitan.
2.Memberi penerangan  adab-adab di sekolah.
3.Guru bersoaljawab   berdasarkan gambar slaid.
 -Mengapa perlu hormat   kepada guru?.
 -Kenapa perlu menjaga    
kebersihan kantin  sekolah?.
-Bagaimana cara   menjaga  harta benda  sekolah?
1.Murid  melihat  gambar
2.Mendengar penerangan guru.

3.Menjawab soalan  secara individu dan   
   berkumpulan.
KB:
Menjana idea
Teknik:
Soal jawab,
penerangan.

Nilai murni :
Hormat dan berhemah tinggi.
Langkah 3
(10 minit)
Faedah beradab
di sekolah
1.Guru mempamerkan gambar pada skrin putih.
2.Guru meminta murid menyebut faedah beradab di sekolah.
3.Perbincangan dalam kumpulan.
.
1.Murid menyebut faedah   beradab di sekolah.
2.Murid menyenaraikan faedah beradab di sekolah melalui perbincangan dalam kumpulan.
KB:
Menjana idea

Nilai :
kesedaran diri,kerjasama.

Langkah 4
(17 minit)

Akibat tidak beradab di sekolah.

1.Guru mempamerkan gambar pada skrin putih . 2.Bersoaljawab akibat tidak beradab  di sekolah.
3.Guru meminta murid melakukan tugasan secara berkumpulan iaitu membuat Klasifikasi dan banding beza perkara beradab dan tidak beradab ketika di sekolah

1.Murid menjawab soalan.
yang diberikan oleh guru secara individu.
2.Murid melakukan tugasan kumpulan.

KB:
Menjana idea
KB:
Banding beza dan klasifikas
Penutup
(5 minit)
Rumusan
1.Guru meminta murid membuat penanda buku  ringkas.
2.Murid diminta membaca
pernyataan yang terdapat pada penanda buku tersebut.
3. Perbincangan tentang harga yang boleh diletakkan pada penanda
1.Murid menyiapkan penanda buku secara berpasangan.
2.Murid membaca pernyataan pada penanda buku.
3.Murid menyebut nilai harga.
4.Murid mendengar rumusan yang dibuat oleh guru.
EMK :
Kreatif dan
Keusahawanan

Nilai :
Kerjasama

No comments:

Post a Comment