Aktiviti


Tajuk : Adab di sekolah
Kelas : Tahun 2 Bijak
Masa : 8.15-9.15

Standard Kandungan :  5.3     Memahami dan mengamalkan adab di sekolah

Standard Pelajaran    :  5.3.1  Menyatakan adab-adab di sekolah
                                              5.3.2  Menyenaraikan faedah beradab di sekolah
                                              5.3.3  Mengetahui akibat tidak beradab di sekolah
Aktiviti :
1. Murid melihat gambar sekolah di skrin putih dan bersoaljawab.


2. Guru  meminta murid menyatakan pengertian adab di sekolah.

3. Murid menjana idea berkaitan gambar yang dipaparkan pada skrin putih.


Gambar1


 Gambar 2


Gambar 3

Gambar 4

Gambar 5

Gambar 6

4. Guru meminta murid melakukan aktiviti dalam kumpulan iaitu  menyenaraikan adab-adab di sekolah .

    - Menghormati guru, rakan dan warga sekolah
    - Belajar dengan tekun
    - Berdisiplin dan mematuhi peraturan di sekolah.
    - Menjaga kebersihan bilik darjah, tandas, kantin, pusat sumber dan sebagainya.
    - Menggunakan harta benda sekolah dengan baik.
     
5. Guru mempamerkan tayangan video  kepada murid-murid dan bersoaljawab.

Video 1

                                                         

5.Membuat lembaran kerja iaitu mengklasifikasikan perbuatan beradab dan tidak
   beradab semasa di sekolah.

  6. Perbincangan dalam kumpulan akibat tidak beradab semasa di sekolah. 7. Murid-murid membuat penanda buku ringkas dan setelah siap mereka diminta meletakkan  harga  yang  
     boleh diberikan kepada penanda buku yang dihasilkan oleh  rakan yang lain.
No comments:

Post a Comment